Распоред дневних активности

Време

Врста активности

07:00 – 09:00

Окупљање

09:00 – 09:30

Доручак

09:30 – 10:00

Игре у центрима интересовања

10:00 – 11:00

Усмерена игра

11:00 – 11:30

Воћна ужина

11:30 – 12:30

Боравак на свежем ваздуху

12:30 – 13:00

Ручак

13:00 – 15:00

Припрема за одмор и одмор

15:00 – 15:30

Игра у центрима интересовања

15:30 – 16:00

Ужина

16:00 – 18:00

Слободне активности