Полудневни

Полудневни

Полудневни боравак. Под овом врстом боравка се подразумева боравак детета до 5 часова у периоду од 07 – 18 часова.

Полудневни боравак детета укључује негу детета, васпитно-образовни рад у складу са усвојеним моделима рада, све предвиђене оброке и ужине у које су планиране у времену боравка детета а према утврђеним нормативима за исхрану деце.

Родитељи са двоје и више деце остварују право на попуст за друго и свако наредно дете на полудневном боравку у вредности од 10% од уговорене цене за прво дете.