Целодневни

Целодневни

Под целодневним боравком детета подразумева се боравак детета од 5 и више часова током дана у периоду од 07 – 18 часова.

Целодневни боравак детета укључује негу детета, васпитно-образовни рад у складу са усвојеним моделима рада, два (2) оброка (доручак и ручак)и две (2) ужине према утврђеним нормативима за исхрану деце.

Родитељи са двоје и више деце остварују право на попуст за друго и свако наредно дете на целодневном боравку у износу од 15% од уговорене цене за прво дете.

Боравак детета након 18 часова наплаћује се по започетом сату без обзира на врсту боравка током дана.