Рад са децом од 3 године

mask_crafts_400Основе програма заснивају се на развојним потребама детета, наглашавњем унутрашње снаге и спсобности детета које треба развијати користећи све предности средине.

Омогућити детету да открива и упозна себе, развије односе и стиче искуства и сазнања о другим људима и свету око себе.

У целодневном боравку приоритетни задаци васпитно-образовног рада са децом од 3 до 5,5 година су:

  • стварање повољне средине за учење и развој;
  • богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања кроз социјалне, емоционалне, физичке и интелектуалне активности;
  • праћење развојних и индивидуалних карактеристика.

Основе програма предшколског васпитања и образовања разрађене су у два модела: А и Б. Ми смо се определили за рад по моделу А. Модел А тежи отвореном систему васпитања и акционом развијању програма зависно од интересовања деце.

Централне идеје програма су: отворен систем васпитања, интерактиван начин развијања програма, индивидуализација рада са децом, учење као конструкција знања, унутрашња мотивација као основ учења на разним узрастима, самосталност и аутономија детета као централна вредност, васпитач као креатор програма, интезивна сарадња са окружењем.

Извори садржаја и активности рада са децом су:

  • системи комуникације и симболизације (садржаји које деца срећу на ТВ, радију, позоришту, новинама, интернету, литератури…);
  • социокултурни системи (наука и техника, саобраћај, спорт, уметност, рад и производња, друштвене делатности…);
  • традиција и прошлост (различити обичаји, фолклор, историја, религија…);
  • непосредан практичан живот који децу окружује (искуства из живота у заједници, породици, дечја питања, активности деце…);
  • вредносни системи.

Посебна пажња се поклања организацији физичког простора који се поставља и мења у складу са дечјим индивидуалним потребама и интересовањима. Васпитачи по моделу А планирају активности тематски по центрима интересовања. Рад у малим групама омогућава да се практично за свако дете уради и спроведе индивидуални програм рада.