Рад са децом до 3 године

alex-leah-sittingУ раду са децом јасленог узраста полази се од принципа јединства неге и васпитања. Процес неге и васпитања прилагођава се сваком детету његовим потребама и могућностима. Нега подразумева и превентивну здравствену заштиту којом се чува здравље деце и превентивно делује на могуће болести.

Игра има централно место у раду са децом као водећа активност кроз коју деца расту, развијају се и уче. Игра омогућава, подстиче и култивише спонтане изразе и понашања детета а такође омогућава поштовање дечјих способности и откривање света око себе.

При планирању и релизацији активности у раду са децом користимо приручнике: „Корак по корак 1” и „Програм рада са децом до три године”.

Програм превентивне здравствене заштите има за циљ формирање здравог, задовољног и безбрижног детета. Програм се реализује кроз сарадњу и ангажовање са специјалистичком педијатријском ординацијом др Милице Котлајић. Превентивно-здравствена заштита реализује се кроз различите активности предвиђеним програмом, у складу са потребама детета.

Поред сталног лекарског надзора планирано се спроводе и следеће активности значајне за превентивну здравствену заштиту:

 • Јачање и заштита.
 • Формирање хигијенских навика које воде очувању и унапређењу здравља детета (одржавање личне хигијене, физичко рекреативне активности, заштита животне средине).
 • Дневна контрола здравственог стања детета од стране медицинске сестре и васпитачица.
 • Обезбеђивање оптималне температуре, осветљености и проветрености просторија.
 • Свакодневна контрола хигијене просторија, опреме, играчака, постељине и сл.
 • Контрола коришћења дезифекционих средстава и средстава за хигијену.
 • Саветодавни рад са родитељима.

Здравствено-васпитни рад је саставни део унапређивања здравља, раста и развоја деце. Деца кроз игру усвајају значај:

 • Здравља.
 • Правилне и разноврсне исхране.
 • Личне и општа хигијене.
 • Физичког вежбања.