О нама

Како радимо у вртићу „Плаво маче“

Васпитно-образовни рад заснован је на:

  • способностима детета, уз довољно простора за стицање нових искустава, проналажењу властитих путева размишљања, игри и учењу кроз игру;
  • уважавању развојних и посебних потреба и права детета и подстицању његове улоге у васпитно-образовном процесу;
  • учешћу родитеља у стварање подстицајног окружења за развој независних, самосвесних и креативних појединаца.

Желимо да створимо место у коме се деца осећају срећно, сигурно и заштићено, где се поштује дететова различитост и постиче развој индивидуалних способости и потенцијала, а родитељима нуди могућност учења потребних вештина и знања за успешно родитељство и одгој одговорне, стваралачке и самосталне деце.

Предности нешег начина рада

  • Рад у малим групама пружа више времена за индивидуални приступ деци. Не желимо „гужву“ и превелике групе.
  • Програм активности „Корак по корак“ уважава развојне потребе детета, његова права и индивидуалност. Тежиште је на сазнајним, социјалним, комуникацијским, изражајним, потребама за покретом, игром, стварањем. Корак по корак – поступност у одрастању, управо онако како је то природом одређено.
  • Активности су засноване на интересовањима и потребама деце.
  • Рад је заснован на међусобном поверењу и уважавању.
  • Отворени смо за разговор и размену идеја.
  • Адаптација без суза. Посебна пажња којом се спроводи адаптација детета и његово укључивање у колектив.                       ziXoe4q8T